page banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Cangzhou Rising Steel Pipe Co., Ltd”, gündogar ykdysady ösüş zolagynda, Hebeý welaýatynyň Cangzhou şäherinde, Bohai deňziniň kenarynda, Pekin we Týanjininiň golaýynda ýerleşýär.Meýdany 960000 inedördül metr bolup, aýda 6000 tonna polat turbany we 4000 tonna süýümli aýna materiallary öndüriň.Iň oňat hilli önümler dünýäniň çar künjeginde satyldy we halkara bazarynda köp sanly müşderi bilen meşhur boldy. Bize Europeewropa, Amerika, Germaniýa Afrika we günorta-gündogar Aziýa, esasanam UAEakyn Gündogar bazary ýaly BAE, Yrak, Saud Arabystany- Arabystan, Katar. Iň ýokary hilli önümler we müşderilere kanagatlanarly hyzmat etmek üçin meşhurlyk gazandy, gowy abraý gazandy

about us (2)

Kompaniýanyň güýji

Biziň kompaniýamyz goldawçy hökmünde güýçli ykdysady güýje, ýol görkeziji hökmünde ösen tehniki güýje, gollanma hökmünde ylmy dolandyryş ulgamyna, ISO 9001: 2015-de standartyň önüminiň hil bazasyna, önümleriň hiline berk gözegçilik edýäris we önümçiligi kämilleşdirmegiň, hil dolandyryşynyň toplumyny emele getirýäris. we hiliň barlagy ulgamy.

Kompaniýa hiliň satuwy kesgitleýän ýörelgesine ynanýar we Alyjylara bagtly hyzmatdaşlygy üpjün etmäge çalyşýar, soramagyňyzy haýyş edýäris!

about us (1)

Biziň materiallarymyz

Zawodymyzy sort görnüşli önümimizden öwrenip bilersiňiz
Zawodymyz ýokary hilli gurluşyk materiallaryny, uglerod polat turbasyny, poslamaýan polat turbany, içi boş bölegi, örtük turbasyny, Bend, Cap, Coupling, Tirsek, Reducer, Stub End, köp sanly turba enjamlaryny esasy üpjün ediji bolmak isleýär. Tee, cross Joint, Gasket, Ground wint we ş.m. Dürli polat turbalary we turba armaturlary öndürýän kärhanalary öndürmekde, gaýtadan işlemekde we satmakda ýöriteleşen zawod hökmünde. turba, FRP inedördül turba, FRP C kanaly, FRP I şöhlesi, FRP burçy, FRP basgançak burunlary, FRP tegelek çybyklar, FRP turbalary ýerleşdirmek, FRP tekiz çyzyk, FRP örtük, FRP merdiwanlary, FRP tutawaçlary, FRP ýörelgeleri, FRP bak, FRP diňi, FRP sowadyjy diň we ş.m. Himiki daşky gurşawy goramak enjamlary. productshli önümler müşderileriň çyzgylaryna görä düzülip bilner.

Bu materiallaryň hemmesi Önümlerimiz şäher gurluşyk, bag in engineeringenerçiligi, gurluşyk in engineeringenerçiligi, maşyn öndürmek, nebithimiýa, suw hojalygy enjamlary, suw arassalaýyş in engineeringenerçiligi we ş.m.