page banner

önümleri

 • Flange type acoustic pipe Pile foundation concrete density testing

  Flanes görnüşli akustiki turba Üsti betonyň dykyzlygyny barlamak

  Flanes görnüşli akustiki turba (flanes görnüşi ultrases barlagy turbasy), desgany, ýörite maksatly gurallary we tehnikleri gurmazdan we işlemek üçin nurbady berkitmek, nurbaty berkitmek, amatly we ygtybarly guýmak üçin polat flanes ulanýar;Güýçlendirmek üçin kapasany gurmak we gurmak wagty gaty gysgaldylyp bilner, amatly we çalt.

 • Spiral acoustic pipe for Pile foundation concrete density testing

  Üsti betonyň dykyzlygyny barlamak üçin spiral akustiki turba

  Pleönekeý operasiýa, ajaýyp syzma berkligi, güýçli dartyş garşylygy, güýçli burulma garşy güýçler, titremä garşy, syzma ýok, deformasiýa ýok.

 • Clamp pressure acoustic pipe for high-speed railway bridge pile foundation

  Speedokary tizlikli demir ýol köprüsiniň düýbi üçin basyşly akustiki turba

  1. specialörite gidrawliki basyş gysgyjy bilen birikmek, gurluşyk meýdançasynyň daşyndaky taýýarlyklara mätäç bolmazlyk, ýönekeý we täsirli desgalar, adaty usullardan bäş esse çalt, berkitme kapasasynda aňsatlyk bilen berkitmek, erbet täsir etmez. howa.
  2.Saýtyň talaplaryna görä uzynlygy dolandyrmak, nol ýitgisi.
  3. Çykdajylary tygşytlamak, taýynlyk wagtyny tygşytlamak, mehaniki zerurlyk ýok, ýitgini tygşytlamak (gysga turbalaryň dürli görnüşleri müşderiniň talaplaryna görä edilip bilner), sahypa bilen çäklenmeýär.
  4. Howpsuz, saýtda kebşirleýiş işlerini geçirmek hökman däl.
  5. Turbalaryň deformasiýasyna görä çatrygy iki uly, orta kiçi edip gysyp, birleşmäni diňe bir gezek ýapmak üçin birleşigiň gowşamagynyň öňüni almak.Dartgynlylykda ýa-da burma garşy güýçlerdäki ýerine ýetiriş gaty durnukly we ajaýyp, we ýaýyň içine çykyp, konweks derejesi az, geçirijiniň we titremäniň we ş.m. çaknyşmagynyň öňüni alyp bolýar.