page banner

Uglerod polatdan ýasalan kebşirleme kellesi turbanyň ahyrky gapagy

Uglerod polatdan ýasalan kebşirleme kellesi turbanyň ahyrky gapagy

gysga düşündiriş:

Metal turbalaryň tirsekleri turbalary gurnamagyň bir görnüşi, turba ulgamynda ulanylýan bölek hökmünde kesgitlenýär, Turbany gurnamak onuň hemişelik syzmaýandygyny aňladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Standart            

Nominal turbanyň ululygy

Daşarky diametri

Diametriň içinde

Diwar galyňlygy

Uzynlyk

Turbanyň tertibi

Agram funt

1/2

0.84

0.622

0.109

1

40

0.08

3/4

1.05

0.824

0.113

1.25

40

0.14

1

1.32

1.049

0.133

1.5

40

0.21

1/4

1.66

1.38

0.14

1.5

40

0.33

1 1/2

1.9

1.61

0.145

1.5

40

0.54

2

2.38

2.067

0.154

1.5

40

0.8

2 1/2

2.88

2.469

0.203

1.5

40

1

3

3.5

3.068

0.216

2

40

1.7

3 1/2

4

3.548

0.226

2.5

40

2.3

4

4.5

4.026

0.237

2.5

40

2.8

5

5.56

5.047

0.258

3

40

4.6

6

6.62

6.065

0.28

3.5

40

6.9

8

8.62

7.981

0.322

4

40

11.8

10

10.75

10.02

0.365

5

40

20.8

12

12.75

12

0.375

6

*

30.3

14

14

13.25

0.375

6.5

30

36.5

16

16

15.25

0.375

7

30

43.5

18

18

17.25

0.375

8

*

57

20

20

19.25

0.375

9

20

75.7

24

24

23.25

0.375

10.5

20

101

30

30

29.24

0.38

10.5

*

137

36

36

35.24

0.38

10.5

*

175

42

42

41.24

0.38

12

*

229

48

48

47.24

0.38

13.5

*

350

1. ANSI B16.25 boýunça dereje gutar.
2. Ilki bilen gum partlamasy, soň bolsa ajaýyp surat işi.Şeýle hem lak bilen bezelip bilner
3. Laminasiýa we ýarylmazdan
4. Kebşirleýiş bejergisiz
5. Ölçeg ölçegleri, hemmesi adaty çydamlylygyň içinde.
6. Galyňlyga çydamlylyk: +/- 12.5%, ýa-da islegiňiz boýunça
7. PMI
8. MT, UT, rentgen synagy
9. Üçünji tarapyň barlagyny kabul ediň
10. MTC, EN10204 3.1 / 3.2 şahadatnamasyny beriň

Gaplamak

1. faner korpusy ýa-da faner palet bilen gaplanan
2. her paketde gaplama sanawyny goýarys
3. her paketde iberiş belliklerini goýarys.Bellikler sözleri siziň islegiňiz boýunça.
4. woodhli agaç paket materiallary tüsse çykarmaz

Önümçilik döwri

Müşderileriň gyssagly islegini kanagatlandyrmak üçin önümçilik döwrüni azaltmaga we üpjün etmegi üpjün edip biljek önümçiligi we logistikany guramakda baý tejribämiz bar.Mundan başga-da, öz wagtynda üpjün etmegimiz müşderä meýilleşdirilen paýnamalaryň ätiýaçlygyny azaltmaga kömek edip biler.

Hil barlagy

Hil gözegçiligi ökde çig mal üpjün edijini saýlamakdan başlaýar, soňra aterial inwentara gireniňizde her çig aterial tötänleýin synagdan geçirilmeli. Soňra çig malyň kesilmegi, emele gelmegi, ýylylygy bejermek, işlemek, ýerüsti bejermek, gaplamak, bu prosesleriň hiline gözegçilik etmek zerurdyr.

Satuwdan öňki we satuwdan soň çalt jogap
Takyk we çalt teklip, hünär usuly goldawy, bularyň hemmesi potratçylara häzirki ýiti bäsdeşlik bazarynda ileri tutulmagy we mümkinçiligi gazanmaga kömek edip biler.Satuwdan soň doly we öz wagtynda çözgüdimiz müşderi üçin täsirli goragy üpjün edýär.

pipe cap (1)
pipe cap (2)

  • Öňki:
  • Indiki: