page banner

ERW uglerod polat turbasy / turba

ERW uglerod polat turbasy / turba

gysga düşündiriş:

ERW turbalary elektrik garşylygy kebşirlenen turbalary aňladýar.ERW polat turbalar we turbalar dürli in engineeringenerçilik maksatly, feýting, skaf, çyzyk turbalary we ş.m. ulanylýar.

ERW polat turbalar we turbalar dürli häsiýetlerde, diwar galyňlyklarynda we taýýar turbalaryň diametrlerinde bar.
Müşderiniň talaplaryna esaslanyp, dürli ululykdaky we şekilli ERW polat turbalary we turbalary öndürip bileris.
ERW polat turbalary we turbalary öndürmek üçin gaty uly kuwwatymyz bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ERW polat turba atributlary

Daşarky diametri 15mm-508mm
Diwar galyňlygy 0,5mm-20mm
Uzynlyk 250mm-12000mm
Material SPHC, Q195, Q215, Q235, Q345, SAE1010, SAE1020, API standart material, ASTM A53 A, B
Faceüzü galvanizlemek, reňklemek, PE örtük, PP örtük, HDPE örtük
Standart GB / T3091, BS1387-1987, ASTM A53, DIN2440, EN39-2001
Şahadatnama ISO9000
Tehnika ERW
Gaplamak Boş, plastmassa paket, gara zolaklar, GI zolaklar

ERW Steel pipe (1)

Çuňňur proses

ERW Polat turbasy müşderiler tarapyndan aňsat ulanmak üçin hasam işlenip bilner.
Çuňňur işlemegi ýönekeý uçlar, sapaklar, çukurlar, galvanizlemek, reňklemek, egmek, kebşirlemek we ş.m. bilen üpjün edip bileris.

Gaplamak we eltip bermek

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanar.
Köpçülik, bukja we suw geçirmeýän mata gaplamagyň birnäçe usuly bar.
Bularyň köpüsi polat turbanyň konteýnerine gönüden-göni ýüklenmegi.Şeýle hem bukja ýasap bilersiňiz.
Munuň artykmaçlygy, boşlugy tygşytlaýar we şol bir giňişlikde has köp haryt ýükleýär.
Bukja gaplamak polat turbany alty şekilli bukjalara ulanmakdyr, artykmaçlygy tertipli düzülendir.
Suw geçirmeýän mata gaplamak, polat turbanyň daşyny daňmak, soňra bolsa suw geçirmeýän mata gatlagy,
artykmaçlygy önümi has uly goramakdyr.
Deňiz esasly transport tertibi, konteýnerler we köp mukdarda ýük saýlamagyň iki ýoly bar.
Konteýnerler kiçi göwrümli önümler üçin, köpüsi uly göwrümli önümler üçin amatly.

Programma meýdany

ERW polat turbasy esasan suw işlerinde, nebithimiýa senagatynda, himiýa senagatynda, elektrik senagatynda, oba hojalygyny suwarmakda, şäher gurluşygynda ulanylýar.Suwuk transport üçin: suw üpjünçiligi, zeýkeş.Gaz daşamak üçin: gaz, suw bugy, suwuklandyrylan nebit gazy.Gurluş taýdan ulanmak üçin: köpri ýaly turbany ýygnamak üçin;

Hyzmatlarymyz

1. Iň ýokary kwanallyk we bäsdeşlik bahasy.
2. Talap boýunça özleşdirilen.
3.Maýly eltip bermek we çalt eltip bermek.
4. Mugt nusga.
5.Biziň kompaniýamyzyň hünär derejesini barlamak topary we islendik üçünji tarap synagy.

ERW Steel pipe (2) ERW Steel pipe (3) ERW Steel pipe (4) ERW Steel pipe (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary