page banner

Balyk hojalygy üçin balyk ösdürip ýetişdirmek üçin baklar

Balyk hojalygy üçin balyk ösdürip ýetişdirmek üçin baklar

gysga düşündiriş:

Fiberglas akwa ferma baklary bezeg balyklarynda we süýrenijiler köpeltmekde giňden ulanylýar.Iň ýokary mehaniki aýratynlyklary, ýokary berkligi, ajaýyp pes we ýokary temperatura täsir güýji we ýarylmaga çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Fiberglas akwa ferma baklary bezeg balyklarynda we süýrenijiler köpeltmekde giňden ulanylýar.Iň ýokary mehaniki aýratynlyklary, ýokary berkligi, ajaýyp pes we ýokary temperatura täsir güýji we ýarylmaga çydamly.

Içki ýüzi tekiz, howpsuz we suw we haýwanat dünýäsine zäherli däl.Greenaşyl reňk balyklary gorkuzmaz, şeýlelik bilen balyk stresini azaldyp, has öndürijilikli, sagdyn we işjeň saklar.
Bezeg balyk pudagy üçin dürli görnüşli plastmassa süýümli aýna akwa ferma baklaryny dizaýn edýäris we öndürýäris.Balyk çüýşeleri ekologiýa taýdan arassa süýümli aýnadan, poliester rezinden we zäherli we UV çydamly goşundylardan ýasalýar.
Şekil: Basgançaklar bilen egrilen.
Easyeňil daşamak üçin stakanlar.
Adaty reňk çal we gök bolýar.Beýleki köp reňkler bar.
Içindäki ýüzleri tekizläň, mazmunyna zeper ýetmeginiň öňüni alyň.
Üstünlik Güýçli mehaniki öndürijilik Çydamly suw geçirmeýän Howanyň subutnamasy ýok
Hiç hili döwmek, ýyrtmak ýa-da bölmek we ş.m.

Fish Farming Tanks (2)
Fish Farming Tanks (1)

Spesifikasiýa

Önümiň ady Süýümli aýna çüýşesi
Material süýümli aýna, rezin, gelka
Şekil Tegelek, göniburçluk, inedördül, köpburçly ýa-da özleşdirilen
Elýeterli ses Tegelek balyk baky: 3000L 5000L 10000L 30000L 100000L
Gönüburçly balyk baky: 1000L
Köpburçly balyk baky: 2000L 3000L 4500L
Reňk Gök, ýaşyl, ak ýa-da ýöriteleşdirilen (RAL islege bagly)
Galyňlyk 6mm ýa-da özleşdirilen
Gurluşy Öňünden düzülen toplumlaýyn gurluş
Itablealydyr Akwarium, suw hojalygy, bakjaçylyk
Hyzmat OEM, Dizaýn, Hususy logotip

Aýna süýüm + rezin ulgamy

Bölüm No

Resin bazasy

Arza

Temperatura garşylygy

Poslama garşylyk

Ameangyna garşylyk

VE

Winil Ester

Iň ýokary poslama garşylyk we ýangyn saklaýjy

Örän gowy

Gowy

Örän gowy

ISO

Izofalik poliester

Senagat derejesindäki poslama garşylyk we ýangyn saklaýjy

Gowy

Gowy

Gowy

ORTHO

Ortofaliki rezin

Orta poslama garşylyk we ýangyn saklaýjy

Adaty

Adaty

Adaty

EPOXY

EPOXY Resin

   

Doldurylmadyk poliester rezin

Uglerod süýümi + rezin ulgamy

VE

Winil Ester

EPOXY

EPOXY Resin

Fish Farming Tanks (2)
Fish Farming Tanks (1)
Fish Farming Tanks (3)

  • Öňki:
  • Indiki: