page banner

önümleri

 • FRP CABLE TRAY(Fiberglass cable tray)

  FRP CABLE TRAY (Fiberglas kabel lýubkasy)

  FRP kabel lýubkasy merdiwan görnüşli kabel lýubkasyna, çukur görnüşli kabel lýubkasyna we lýubka görnüşli kabel lagasyna bölünýär.FRP kabel lýubkasy awtomatlaşdyrylan önümçilik prosesi bolup, onda gözegçilik edilmedik aýna süýümi we beýleki üznüksiz güýçlendiriji materiallar, poliester, ýangyn saklaýjy materiallar, ýerüsti matalar we ş.m. soň bolsa galyndydan yzygiderli çykarylýar.

 • Fiberglass C Channel for Lightweight construction Corrosion resistant chemical project

  Lighteňil gurluşyk üçin süýümli aýna C kanaly Poslama garşy himiki taslama

  Fiberglas c kanalynyň poslama garşylygy güýçli, garramazdan gaty poslaýjy şertlerde ýa-da könelişenligi sebäpli beýleki könelişen ýerlerde ulanyp bolmaýar. Fiberglas c kanaly ýokary temperatura çydamly we ýangyna garşydyr, bu täze FRP üçin üstünlik.

 • FRP Handrails & Stairs for park and landscape zone

  FRP seýilgäh we landşaft zolagy üçin tutawaçlar we basgançaklar

  Poslama garşylygy, uzak ömri we pes tehniki dizaýny birleşdirip, FTC tutawaç ulgamlary we basgançak adaty metal ulgamlaryndan has ýokarydyr.Pultrusion prosesi (Maşyn ýasalan) dizaýn etmek we öndürmek üçin ulanylýan profiller, has ýokary mehaniki güýç berýän 70% -den gowrak aýna mazmunyny göterýär.Bu profiller gaty ýeňil we ýasamak aňsat.Gurmak üçin arzan bahany pes tehniki hyzmat we uzak ömür bilen birleşdirip, FRP tutawaçlary kärdeşlerinden ep-esli pes bolan ömrüň bahasyny hödürleýär.
  Önümçilik kuwwaty: Günde 4000m

 • FRP Pultruded Grating and Pultrded Bar Grating

  FRP “Pultruded Grating” we “Pultrded Bar Grating”

  “Pultruded Gratings” pultruded ýygnamak arkaly öndürilýär | - Beam & pulreuded cross çybyklar.Aralyk |

 • Fish Farming Tanks for Fisheries aquaculture

  Balyk hojalygy üçin balyk ösdürip ýetişdirmek üçin baklar

  Fiberglas akwa ferma baklary bezeg balyklarynda we süýrenijiler köpeltmekde giňden ulanylýar.Iň ýokary mehaniki aýratynlyklary, ýokary berkligi, ajaýyp pes we ýokary temperatura täsir güýji we ýarylmaga çydamly.

 • FRP TANK/ Water Tank /building use water tank

  FRP TANK / Suw baky / binada suw çüýşesi ulanylýar

  GRP suw çüýşeleri “Fiberglass Reinforced Plastic” suw çüýşeleriniň gysgaldylyşydyr, bazarda öňdebaryjy senagat we raýat suw saklaýyş enjamlarydyr. Adaty panelleriň dizaýny boýunça ýeňil, güýçli gurluş, modully we bölekleýin ýygnamak ýaly köp artykmaçlyk bar.GRP baklary bakteriýalaryň poslamagy howpy bolmadyk howpsuz gurşawy üpjün edýär.Şeýle hem, grp suw saklaýyş tankymyzy gurmak has aňsat we has köp tygşytlamak we 1x2m grp suw çüýşesi panelinde syzma ýok, has köp tygşytlamak we gurmak aňsat.
  Mundan başga-da, suw çüýşesini öndürmek üçin çig mal erbet howa we ýokary temperatura çydamly, suw çüýşesiniň ömri uzyn diýmekdir. Şol bir wagtyň özünde, çig malyň ähli aýratynlygy suw çüýşesiniň amatlydygyny kesgitleýär, belli bir giriş üçin giň ulanylýar ýa-da zerurlyklary.

 • Horizontal FRP Tank/Special liquid Tank

  Gorizontal FRP tanky / Specialörite suwuk tank

  FRP demlemek / fermentasiýa tanky, FRP tankynyň iýmit fermentasiýa pudagynda üstünlikli ulanylmagydyr.FRP tanky, soýa sousy, sirke, arassa suw, ion derejesindäki iýmit düzümi, iýmit derejesiniň gidroklor turşusy, deňiz suwuny süýjediji we saklaýyş ulgamy, deňiz suwlaryny daşamak ulgamy we ş.m. ýaly köp materiallary saklamak, fermentasiýa we reaksiýa üçin amatlydyr.

 • FRP Handrail-round Tube for chemical project and park fence Electric fence

  Himiki taslama we seýilgäh diwary üçin FRP tutawaçly turba Elektrik çit

  FRP tegelek turbanyň ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy, izolýasiýasy we beýleki aýratynlyklary bar we elektrik geçiriji, ýüplük we beýleki taslamalarda ulanylýar.

  FRP tegelek turbanyň aýratynlyklary
  01. FRP tegelek turbalar ýeňil we ýokary güýçli FRP profillerinden ýasalýar we FRP tegelek turbalaryň prosesi beýleki birleşýän materiallardan has ýokary.FRP turbalarynyň berkligi polat bilen deňeşdirilýär, ýöne agramy poladyň dörtden bir bölegidir.

 • FRP Ladder Type Cable tray cable bridge for building and chamical

  FRP merdiwan görnüşi Gurmak we çamika üçin kabel lýubo kabel köprüsi

  Model NOOK: RSC
  Giňligi: 200-800mm
  Gapdal demir ýol beýikligi: 60-200mm
  Maks.Iş ýüki: 50-150kg
  Adaty uzynlyk: 4m 6m
  Ulag bukjasy: Agaçdan ýasalan gap
  Spesifikasiýa: ISO9001
  Söwda belligi: ýokarlanýar
  Gelip çykyşy: Heibei, Hytaý
  HS kody: 76109000
  Önümçilik kuwwaty: aýda 10000 metr

 • Pultruded FRP Angle With Customized Color Lightweight building material

  Pultruded FRP burç, ýöriteleşdirilen reňk bilen ýeňil gurluşyk materialy

  Pultrusion, dowamly süýümler, duroplastiki rezin bilen emdirilýän üznüksiz prosesdir.
  Rezin bilen emdirilenden soň süýümler profiliň görnüşine görä gyzdyrylan guralyň içine alynýar.Guralda profil bejerilýär, soňra çykarylýar we gerekli uzynlyga çenli kesilýär.

 • Frp Ladders And Safety Cages for Power and Chemicals project

  Frp merdiwanlary we güýç we himiýa taslamasy üçin howpsuzlyk gapaklary

  Model NOOK: FRP merdiwan
  Merdiwan modeli: 250-3000mm
  Merdiwan beýikligi: 245-2995mm
  Merdiwanyň ini: 446.5mm
  Rung sany: 1-12
  Standart: ISO14122
  Ulag bukjasy: konteýner
  Spesifikasiýa: Standart / omöriteleşdirilen
  Söwda belligi: Longdyes
  Gelip çykyşy: Hytaý
  HS kody: 7610900000
  Önümçilik kuwwaty: Aýda 20000 PCS

 • FRP Walkways Insulation channel/Chemical plant

  FRP Walkways izolýasiýa kanaly / Himiýa zawody

  FRP plastmassa örtügi dürli rezinlerde, adaty we adaty reňklerde, çuňluklarda, panel ölçeglerinde we tor konfigurasiýalarynda bar.Faceerüsti opsiýalarda meniskus ýa-da bitewi ulanylýan git topy bar, bularyň ikisi hem ýokary, süýşmäge çydamly aýaklary hödürleýär, FRP çözgüdi üçin dürli materiallara we gurşawlara laýyk gelýän FRP çözgüdi üçin adaty materiallaryň ýerine ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2