page banner

Turbalary saýlamak we diwaryň galyňlygy

Nebit we gaz önümçiliginiň we turbageçirijileriň köpüsinde polat turba zerur.ASME A53 we A106 we API 5L bökdençsiz, elektrik garşylygy kebşirlemek (ERW) we suwasty ýaý kebşirlemek (SAW) polat turbasy täjirçilik taýdan elýeterli we köplenç turba ulgamlarynda ulanylýar.Pes basyşly we peýdaly programmalarda PVC, fiberglas, polipropilen we beýleki materiallar ulanylyp bilner.ASME B31.4 we B31.8 gaty çäklendirilen programmalarda alternatiw materiallary ulanmaga mümkinçilik berýär.Bahasy has ýokary we elýeterliligi sebäpli turbasyz turbalar seýrek ulanylýar.Dizaýn we kadalaşdyryjy nukdaýnazardan seredeniňde, ERW we SAW tikişleri bilen ýasalan turba bökdençsiz turba deňdir we has arzan.Bellik: ASME B31.3 laýyklykda işlenip düzülen turba ulgamlary üçin bu dogry däl.

Pressureokary basyşly turbageçiriji üçin API 5L X42, X52, X60 we X65 ýaly ýokary derejeli turba saýlanýar, sebäbi turba çykdajylaryny ep-esli azaldýan has inçe diwar turbasy ulanylyp bilner.Kebşirleýiş wagty azalýar we material daşamak / işlemek üçin çykdajylar azalýarka, gurluşyk çykdajylaryny tygşytlamak hem amala aşyrylýar.

Polat turba adatça 100 psig ýa-da ondanam köp basyşda işleýän turbalar üçin ulanylýar.Polat turbasy ýokary basyşlara çydamly, çydamly we uzak işleýiş sikline eýe.Süýümli aýna, PVC ýa-da ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) turbasy pes basyşly gaz ýygnamak turbalary üçin käbir ýagdaýlarda ulanylýar.Turbageçirijiniň düzüm böleklerine aşakdakylar girýär: turbalar, klapanlar, armaturlar we ölçeg, nasoslar we kompressorlar ýaly enjamlar.

Bu kitapda diňe tebigy gaz, arassalanan nebit önümleri, çig nebit we suwuklandyrylan nebit gazy ýaly uglewodorodlary polat turbalarynda daşamak barada alada edýäris.Şonuň üçin PVC turbasy ýaly materiallar bilen iş salyşmarys.


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar