page banner

Turbageçiriji tehnologiýa synag tejribesi

Termoplastiki kompozit turba (TCP) diýlip hem atlandyrylýan Güýçlendirilen termo plastik (RTP) tehnologiýamyz, 1000m / 3280 fut çenli üznüksiz uzynlykda öndürilen doly birleşdirilen turbany öndürýär. Bu bazardaky iň täze tehnologiýa we üç termoplastiki gatlagy birleşdirýär;HDPE matrisasynda üznüksiz süýümi (uniwersal ugrukdyryjy) öz içine alýan we termoplastiki daşky örtük (ýa-da “penjek”) bilen goralýan termoplastiki (HDPE) liner.Üç gatlak hem birkemsiz birleşdirilip, kemsiz baglanyşygy üpjün edýär.Turbanyň çeýe bolmagy we rulonlara zyňylmagy.

Gidrostatik dizaýn esaslary (HDB), halka egilmek, dartyş poslama, krep, UEWS (ahyrky elastik diwar stres), diri galmak synagy, aşgazan we täsir garşylygy ýaly önümiň uzak möhletli synagy üçin 500-den gowrak synag geçirilýär.Bu synaglar, ISO, ASTM, BS, API we başgalar ýaly halkara ülňülerine laýyklykda takyklygy üpjün etmek üçin 24/7 maglumat ýazgy ulgamy bilen ýokary derejede ýöriteleşdirilen awtomatlaşdyrylan içerki synag enjamlaryny ulanyp amala aşyrylýar.Uzak möhletli synag enjamlarymyzda 700 bar we 150 ° C çenli bir wagtyň özünde synag synaglary üçin 80-den gowrak basyş nokady bar.

Mundan başga-da, FPI meşhur uniwersitetler, guramalar we gözleg merkezleri bilen “Composites” meýdançasyndaky R&D taslamalarynda hyzmatdaşlyk edýär.

Uglerod süýümi berkidilen polimer (CFRP)
Uglerod süýümleri 200-800 GPa çeýeligiň ýokary modulyna eýe.Iň soňky uzalma 0,3-2.5% bolup, aşaky uzynlyk has berklige we tersine gabat gelýär.

Uglerod süýümleri suwy siňdirmeýär we köp himiki erginlere çydamly.Fatadawlyga ajaýyp çydam edýärler, ne poslaýarlar, ne-de sarsma ýa-da dynç alma.


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar