page banner

Pultruded FRP burç, ýöriteleşdirilen reňk bilen ýeňil gurluşyk materialy

Pultruded FRP burç, ýöriteleşdirilen reňk bilen ýeňil gurluşyk materialy

gysga düşündiriş:

Pultrusion, dowamly süýümler, duroplastiki rezin bilen emdirilýän üznüksiz prosesdir.
Rezin bilen emdirilenden soň süýümler profiliň görnüşine görä gyzdyrylan guralyň içine alynýar.Guralda profil bejerilýär, soňra çykarylýar we gerekli uzynlyga çenli kesilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Gelip çykan ýeri: Hebeý, Hytaý (materik)
Arza: Gurluşyk, izolýasiýa, himiýa zawody, suwy bejermek we ş.m.
Faceerüsti bejermek: Moumşak, boýag ýa-da müşderiniň haýyşy
Tehnika: Pultrusion prosesi
Ölçeg: Özbaşdak düzülip bilner
Resin görnüşi: Winil rezin, ftalin rezin, ISO, epoksi rezin
Reňk: Gara, ak, gyzyl, ýaşyl, sary, gök, çal ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
Aýratynlyk: Lighteňil agram, ýokary güýç, täsir, ýadawlyga çydamly, geçiriji däl,
Magnit däl, aňsat gurnama, ölçegli durnuklylyk, tehniki hyzmat mugt,
Poslama garşy, ýangyn saklaýjy

ASTM synag standartyna esaslanýan mysal diagrammasy, Önümlerimiz beýleki köp standartlara laýyk bolup biler: EN13706;GB;CTI we ş.m.

Emläk Synag usuly Bölümler Orta baha LW / CW
Dartyş güýji ASTM D638 / GB1447 Mpa 240/50
Dartyş moduly ASTM D638 / GB1447 Gpa 23/7
Fleksural güýç ASTM D790 / GB1449 Mpa 300/100
Flexural Modulus ASTM D790 / GB1449 Gpa 18/7
Sykyş güýji ASTM D695 / GB1448 Mpa 240/70
Kompressiw modul ASTM D695 / GB1448 Gpa 23 / 7.5
Interlaminar gyrkym (lw) ASTM D2344 Mpa 25
Güýçli täsir güýji ISO 179 / GB1451 KJ / m² 240
Barkol gatylygy ASTM D2583 HBa 50
Dykyzlygy ASTM D792 -- 1.9
Lamangyn klassifikasiýasy UL 94 / GB8924 -- Ses (40)
Tunel synagy ASTM E84 -- 25 Maks
Suwuň siňdirilmegi (MSX.) ASTM D570 / GB1462 % 0,57 Maks
LW: uzynlykdaky CW: kesişýän
frp angle (1)
frp angle (2)

Fiberglas profiliniň ýokarsynda dürli programma görä süýümli aýna önüminiň görnüşine ýasalyp bilner
• FRP basgançaklar we tutawaç ulgamlary • Merdiwan ulgamlary
• FRP tank örtükleri • Suw we hapa suwlar üçin ulgamlar
• Gury düşekleri palçykdan ýasamak
• FRP goşundylary • FRP rampalar we krossowerler
• Senagat platformalary we ýörelgeler • Deňiz desgalary
• Iýmit önümçiligi programmalary • Fiberglas aýna diwarlary
• Çukur örtükleri • Fiberglas lýuberleri we dag gerişleri

frp angle (3)

  • Öňki:
  • Indiki: